ikke

Fire grunner til at du aldri bør besøke SeaWorld!
  • 967
Det antas nå ofte at hvis SeaWorlds velutviklede problemer ikke er i fortiden, i det minste at det er lys ved enden av tunnelen. Sannheten er imidler...